Lepingute käsiraamat

4.4.3.1. Asja üleandmise kohustus

Üürileandja põhikohustus on anda asi üürniku kasutusse. Üürileandja annab asja ja selle olulised osad üürnikule üle kokkulepitud ajal ning lepingukohaseks kasutamiseks sobivas seisundis.

Sageli tekivad üürilepingu pinnalt vaidlused just üüritud asja lepingutingimustele vastavuse või mittevastavuse üle. Seetõttu tuleb üürilepingus võimalikult täpselt kirjeldada üüritava asja seisundit asja üleandmisel ning sätestada võimalikud puudused, mida üürnik võiks puudustena käsitleda.

Kui ...