Lepingute käsiraamat

4.9.2.1. Asja üleandmise kohustus

Võlaõigusseaduse (VÕS) kohaselt on kasutusse andja põhikohustus anda kasutajale ese üle tasuta kasutamiseks. Teisisõnu on kasutajal tasuta kasutamise lepingu sõlmimisel õigus nõuda lepingulise kohustustuse täitmist kasutusse andjalt. See hõlmab kasutusse andja kohustust anda ese üle tasuta kasutamise lepingus ette­nähtud seisukorras ja viisil, mis võimaldab kasutada lepingu eset lepingus ettenähtud eesmärgi täitmiseks.

Näide 1

S...