Lepingute käsiraamat

12.3.2. Ärisaladuse tunnused

Ärisaladuse määratlemine on suuremalt osalt jäetud selle omaniku pädevusse. Siiski on võimalik rääkida ärisaladusele omastest kindlatest tunnustest. Nendele tunnustele peaks ideaalis vastama iga ärisaladusena kaitstav ettevõttesisene konfidentsiaalne info.

1. Ärisaladusena kaitstavale ettevõttesisesele teabele on omane majanduslik väärtus, ehk ärisaladusel peab olema rahaliselt hinnatav väärtus.

2. Ettevõttes ärisaladusena käsitletava teabe turvalisuse tagamiseks...