Lepingute käsiraamat

12.3.1. Ärisaladuse sisu ja määratlused

Mis on ärisaladus ning millised on selle võimalikud piirid ja tunnused? Ühest ja täpset vastust nimetatud küsimusele on raske anda.

Ärisaladus on erinevate õigusteooriate koondmõiste ning põhineb peamiselt avalikustamise suhtes tundlike ideede ja info arendamise, levitamise ning kasutamisega kaasnevate täpsete või kaudselt väljendatud piirangute või lepingute objektil. Ärisaladuse lubamatuks kasutamiseks peetakse ärisaladuse enda käsutusse saamist tööstusspionaaži või turusuhetes teise...