Lepingute käsiraamat

12.3.5. Ärisaladuse kaitse võimalused lepingutega

Kuigi riigi kehtestatud õigusnormid peaksid ettevõtja ärisaladusele andma teatava kaitse, jääb sellest praktikas tihti väheks. Põhjus on eelkõige selles, et ärisaladus sõltub eelkõige ettevõtja tegevusalast, eripärast jne (vt ka ptk 12.3.1). Seetõttu peab ettevõtja võtma kindlasti tarvitusele ka oma meetmed.

Ettevõtja võetavatest kaitsemeetmetest on kõige tõhu­samad:

  • asjaajamis- või sisekorraeeskirja kehtestamine, milles reguleeritakse töötajate tea...