Lepingute käsiraamat

12.3.4. Ärisaladuse kaitse võimalused

Ärisaladuse turvalisuse tagamiseks on kaks peamist võimalust:

1) kehtivad õigusaktid (peamiselt seadused)

2) ärisaladuse omaniku kasutusele võetavad meetodid.

Seadusest tulenev ärisaladuse kaitse põhialused tulenevad äriseadustikust (ÄS), konkurentsiseadusest ja karistusseadustikust.

Ärisaladuse kaitse äriseadustiku kohaselt

Osaühingu kohta sätestab ÄS § 186 ärisaladuse tagamise järgmiselt:

1) juhatuse liikmed peavad hoidma osaühingu äri­saladust...