Lepingute käsiraamat

12.3.3. Ärisaladuse kaitse objektid

Ärisaladusena kaitstakse ettevõttes väga erinevat teavet. Järgnevalt on välja toodud neli infovaldkonda, mida on soovitatav kaitsta ärisaladusena.

1. Ettevõtte kauba või teenuse tarbijaid käsitlev teave. Siia kuulub klientide andmekogu koos andmetega nende kohta.

2. Ettevõtte finantsinfo – ettevõtte finantstegevust kajastav igasugune dokumentatsioon.

3. Tööstusprotsessi, tööstusmeetodeid (ka oskusteavet) käsitlev info, kui see ei ole kaitstud intellektuaalse omandina (pate...