Lepingute käsiraamat

6.1.4. Aktsiate müügilepingust taganemine

Lepingust taganemine on võlasuhte ühepoolse lõpetamise liik, mille eeldus on asjaolu, et teine lepingu pool ei täida kohustusi.

Aktsiate müügilepingust taganemine on õiguskaitse­vahend, mis võimaldab lepingusuhte lõpetada ühepoolselt.

Võlaõigusseaduses on lepingu rikkumisena määratletud lepingu täitmata jätmine ja mittenõuetekohane täitmine.

Lepingust taganemise eeldus ja alus on lepingu rikkumine. Lepingust ta...