Lepingute käsiraamat

6.1.2. Aktsiate müügilepingu sõlmimine ja lepingu sisu

Nimelist aktsiat saab enamasti vabalt võõrandada. See tähendab, et seadus ei sätesta aktsiate müügilepingule kohustuslikku vormi ega lepingu sisule eritingimusi.

Äriseadustiku kohaselt on erandina sellest reeglist võimalik põhikirjas kehtestada teiste aktsionäride ostu­eesõigus juhuks, kui aktsia võõrandatakse mitteaktsionärile (ÄS § 229 lg 2). Kõnealune erand ei tähenda aktsiate võõrandamise piirangut, sest ka ostueesõiguse korral võib aktsionär aktsia vabalt võõrandada, kuid ostueesõi...