Lepingute käsiraamat

6.1. Aktsiate müügileping

Aktsiate müügilepinguga kohustub müüja (aktsia­seltsi aktsiate omanik) üle andma lepingu objektiks olevad aktsiad ning tegema võimalikuks aktsiate omandi ülemineku ostjale (aktsiate omandajale), ostja aga kohustub müüjale tasuma aktsiate ostuhinna rahas ja võtma aktsiad vastu.

Aktsiate müügilepingu objekt on aktsiad. Aktsiate müügil kohaldatakse peale äriseadustiku sätete ka võla­õigusseaduse sät...