Lepingute käsiraamat

6.1.1. Aktsiate liigid

Aktsiate müügilepingu sõlmimisel peab teadma müügi­lepingu objektiks olevate aktsiatega kaasnevaid õigusi. Seadus lubab aktsiaseltsidel lasta välja eri­suguste õigustega aktsiad. Seetõttu liigitatakse aktsiaid õiguste alusel. Allpool käsitleme aktsiate eri liike ja nende õiguste erisusi.

Aktsiakapital on enamasti jaotatud nimelisteks liht­aktsiateks, mis annavad aktsionärina aktsiaraamatusse kantud isikule õiguse dividendile ja ...