Lepingute käsiraamat

11.1.1. Agendilepingu mõiste ja olemus

Agendilepinguga kohustub agent käsundiandja jaoks ja tema huvides iseseisvalt ning püsivalt lepinguid vahendama või neid käsundiandja nimel ja arvel sõlmima, käsundiandja kohustub omakorda maksma agendile tasu (VÕS § 670 lg 1).

Agendileping on käsunduslepingu alaliik, mis on suunatud lepingu sõlmimisele. Lisaks võlaõigusseaduse agendilepingu peatüki sätetele kohaldatakse agendilepingu puhul ka käsunduslepingu sätteid. Agendilepingu täitmisel tegu...