Lepingute käsiraamat

11.1.2. Agendi kohustused

Agendi põhikohustus on sõlmida või vahendada leping käsundiandja jaoks ja tema huvides.

Lepingute vahendamine seisneb eelkõige kolmandate isikute kallutamises lepingute sõlmimisele ning tema ja käsundiandja vahelise lepingu sõlmimiseks vajalikes ettevalmistustes.

Agent peab oma kohustuste täitmisel tegutsema ­majandus- või kutsetegevuses tegutsevalt isikult tavaliselt oodatava hoolega, tegema käsundiandja huvides mõistlikke pingutusi lepin...