Koolitus ja arendus

3.5. Vahendaja kasutamine töökonflikti lahendamisel

Signe Vesso


Mõnikord jõutakse konfliktis olukorrani, kus on vaja kolmanda osalise sekkumist. Konflikti ajal vahendajana tegutsemine on väga kasulik juhtimisoskus. 


Oxfordi taskusõnaraamat defineerib vahendamise kui “lepitamise eesmärgil sekkumise (kahe isiku või rühma puhul)”. Vahendaja aitab pooltel kokkuleppele jõuda. Tema ei lahenda nende eest probleeme. Vahendamine on kolmandat osalist kaasavatest konflikti lahendamise meetoditest kõige mitteametlikum. Teised meetod...