Koolitus ja arendus

Tutvustus

12.12. Töötajate arengu toetamine ABB ASis

Kadri Kruusaauk, ABB ASi tegevusvaldkonna personalijuht, talendijuht

Muutuvas majanduskeskkonnas on kohanemise ja eduka toimetuleku eelduseks pädevad töötajad, mistõttu on ABB personalistrateegia läbiv teema töötajate igakülgne areng. Et töötajaid arendada, on vaja teada, milline on vajadus. Peamised suunised selleks annab ettevõtte strateegia: milliste teadmistega töötajaid vajatakse, milline on pädevuse tase ja mis pädevusi on vaja arendada, et täita strateegiast tuleneva...