Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.5.1. Töökonflikti vahendamise käik

Signe Vesso


Eri vahendajad kasutavad konflikti lahendamisel erinevaid sekkumisvorme ja järgivad erinevaid teooriaid. Mõned kasutavad hindavat ja huvipõhist käsitlust, teised eelistavad organiseerivat ja ümberkorraldavat meetodit. 


Allpool on välja toodud hindava ja huvipõhise käsitluse lihtne põhiprotsess.


Vahendamise neli etappi


...