Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.4.1. Toimetulek stressi ja kriisireaktsioonidega

Tiia Lõoke


Kriisipsühholoogias räägitakse stressi- ja kriisireaktsioonidest. Stressireaktsioon on vahetu, see järgneb stressoriga kokkupuutes kohe. Kriisireaktsioon koosneb mitmest etapist. 


Kui ehmatame ja karjatame, nähes kedagi napilt auto rataste alt pääsemas, on tegemist stressireaktsiooniga. Kui me seda olukorda nähes saame šoki (mis on tõenäolisem siis, kui on tegemist meie enda lähedasega), on tegemist kriisireaktsiooniga.


Kriisireaktsiooni puhul kogetaks...