Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

12.16. Tippjuhtide kompetentsimudeli loomine ja rakendamine Riigikantseleis

Eve Limbach-Pirn, Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja

Esimene Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel loodi 2005. aastal ja selle eesmärk oli parandada juhtimise kvaliteeti avalikus teenistuses, et seeläbi toetada riigi strateegiliste eesmärkide saavutamist. Avaliku teenistuse tippjuhtidena määratleti ministeeriumide kantslerid ja asekantslerid, ametite ja inspektsioonide peadirektorid ning maavanemad. K...