Koolitus ja arendus

5.7. Tehnoloogia areng nõuab uute oskuste omandamist

Siim Krusell, OSKA vanemanalüütik,
Yngve Rosenblad, OSKA peaanalüütik

OSKA ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi koostöös valminud tööjõu tulevikuprognoos näitab, et 2024. aastaks väheneb Eestis tööealiste arv kuni 50 000 võrra. Tööjõuvajaduse katmiseks tuleb aina suuremal osal tööealisest elanikkonnast töötada üha kauem. Vajadus lihtsa töö tegijate järele väheneb ning senisest enam on vaja kõrgema haridusega spetsialist...