Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

9.8. Täiskasvanute koolitajate virtuaalne praktikakogukond

Georgi Skorobogatov, MTÜ Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond asutajaliige, EPALE Eesti koordinaator

Veronika Tuul, MTÜ Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna asutajaliige

 

Tänu täiskasvanuhariduse professionaliseerumisele on kasvatusteaduslikes uuringutes oluliseks peetud täiskasvanukoolitaja erialast arengut. Seda toetab professionaalne suhtlemin...