Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

9.7.1. Täiskasvanute koolitaja uued kutsestandardid 2017 – kuidas taotleda kutset?

Anu Harjo, Estonian Education Center OÜ, täiskasvanute koolitaja tase 7

Tänapäeva kiiresti arenevas ühiskonnas püüdlevad kõik uute teadmiste poole. Koolitus ja koolitamine on saanud paljude edukate organisatsioonide märksõnaks, et arendada oma töötajaid, meeskondi ja olla kursis uute suundumustega töövaldkonnas.

Et olla oma töös edukas, tuleb omandada elu jooksul eri teadmisi, oskuseid/kompetentse n...