Koolitus ja arendus

6.1. Supervisioon ehk töönõustamine kui toetav meetod muudatuste juhtimisel

Aino Kuntsel

Supervisioon on protsess, mis tegeleb tööga seotud teemaringiga. Selle käigus keskendub töötaja, rühm või organisatsioon teemadele, mida töösuhtlemises tajutakse häirivana ja mis takistab sujuvat koostööd.


Superviisori ehk nõustaja roll on olla kohal tähelepaneliku kuulajana ja peegeldada kuuldut. Vajaduse korral juhib ta tähelepanu võtmesõnadele, mis protsessi käigus osalejate vestlusest selguvad. Ta provotseerib või vastandub, et anda osalejatele võimalus...