Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

12.21. Südameapteegi koolituskeskus Pharma Akadeemia

Õrne Lainde, Südameapteegi personalijuht

Südameapteegis töötab 365 töötajat ja meil on 76 apteeki. Tööandjana peame oluliseks, et meil töötavad kõige õnnelikumad töötajad, ja soovime klientide jaoks olla eelistatuim apteegikett.

Südameapteegi koolituskeskus Pharma Akadeemia loodi 2015. aastal eesmärgiga koolitada ning arendada meie olemasolevaid ja uusi töötajaid.