Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

1. Sissejuhatus

Personali koolitamisel ja arendamisel on otsene seos organisatsiooni eesmärkide saavutamise ja tulemuslikkusega. Teadmistepõhises ühiskonnas on personali koolitamine ja arendamine olulisem kui kunagi varem. Personali koolitamise ja arengu toetamise eesmärk on inimeste teadmiste, oskuste ja väärtushinnangute kooskõla töö nõuetega ning valmisolek täita tööst tulenevaid vajadusi ja ootusi.

Tänapäeval on koolitus- ja arendustegevust hakatud organisatsioonides vaatama komplekssemalt ja k...