Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

6.3.9. Sisekoolitus tulevikus

Annika Allikas


Sisekoolitus on sisseostetavate ja avalike koolitustega võrreldes soositumaid ja perspektiivikamaid koolitusvorme. Sisekoolitust eelistatakse just seepärast, et see on parim viis jagada organisatsioonis teavet. Koolitusjuhid näevad sisekoolitusel otsest seost äritegevusega ja sisekoolitajad näevad sisekoolituses töötajate arengu toetamise võimalust, seetõttu ennustatakse sisekoolituse kui koolitusvormi osatähtsuse suurenemist. Sisekoolitust seostatakse kaootilis...