Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

6.3.10. Sisekoolitajate valik ja motiveerimine

Annika Allikas


Enamasti värbab sisekoolitajad teiste juhtide kaasabil koolitus- või personalijuht. Värbamine võib toimuda klassikalisel moel: kuulutatakse välja sisekoolitaja otsimise konkurss, kavandatakse intervjuud, selgitatakse motivatsioonisüsteemi, antakse katseaeg ja tulemuste alusel valitakse sisekoolitaja. Sisekoolitajate valikul peavad personali arendajad oluliseks töökogemust ja pädevust oma valdkonnas, isikuomadusi ning suhtlemisoskust. Esmased on spetsialisti osku...