Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.13.1. Sisekommunikatsioon 
koolitus- ja arendustegevuses

Anneli Aab, Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse koolitaja


Sisekommunikatsiooni teadlik kasutamine aitab ka koolituse ja arenduse valdkonnas projektidele ning algatustele suuremat vastukaja ja kõlapinda leida.


Sisekoolitused organisatsioonis


Sisekoolitustega alustamine on hea ja positiivne uuendus. Selle edukas rakendamine ja juurutamine eeldab pikaajalist tööd kõigi tasandi töötajatega ning positiivse hoiaku tekitamist regulaarse kommunikatsiooniga. 


Kaasamine
<...