Koolitus ja arendus

5. Personali koolitus ja arendus organisatsioonis

Pille Seppar, HR factory OÜ teenustejuht

Tänapäeval on oluline konkurentsieelis kvalifitseeritud tööjõud ning talentide juurdekasv. Kõrgtasemelise inimkapitali saab tagada uusi inimesi värvates ning olemasolevate töötajate arendamisse ja koolitamisse panustades. Tehnoloogia kiire areng on koolitusmaastikku kõvasti mõjutanud: koolituste korraldamise võimalused ja vahendid on muutunud palju rikkalikumaks.

Traditsiooniliste klassikoolituste kõrval on tõusev trend vee...