Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.4.1. Osalejate tagasiside korraldajatele

Kui ei teata, mida soovitakse arendada, siis on raske ka tegevuse tulemuslikkust hinnata. Hindamisel on oluline see, et tegevuse eesmärk oleks täpselt püstitatud. Tagasisidelehed tuleb kindlasti hiljem töödelda ja saadud tulemusi igapäevategevuses arvestada. Näiteks kui enamik töötajaid ei olnud rahul tegevuse asukohaga, siis on parem seda kohta tulevikus vältida, sest isegi muutuste korral jääb negatiivne kogemus tugevasti mällu ning võib takistada arendustegevuses tulemuste saavutamist.

...