Koolitus ja arendus

11. Õppimist ja arenemist soodustavad tegurid

Kujutlusvõime on palju tähtsam kui teadmised või tarkus.

Albert Einstein

Tähtis on arvestada piiratud või teisest küljest piiramatuid ressursse, olenevalt oskusest oma mõtlemist, ootusi ja võimalusi tasakaalustada ning tegevust kavandada. Loomupärane on tahta võimalikult häid tulemusi (sh kestvaid teadmisi) väheste vahenditega (sh aeg ja raha).

Inimeste arenemiseks organisatsioonis kasutatakse teadlikult tulemuslikke meetodeid ning luuakse õppi...