Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

10.7. Õppimisest, motivatsioonist ja motiveerimisest

Mari-Liis Järg, DevelopDesign®

täiskasvanute koolitaja, suhtlemistreener

Õpime iga päev midagi, seda endale teadvustamata. Meie varasem õppimiskogemus ütleb pigem, et see on midagi sellist, mida koolipingis tehakse. Õppimiseks on vaja klassiruumi ja õpetajat, õppimist mõõdetakse hindega. Siinkohal teeme oma mõttekäigus esimese vea. Tegelikult oleme pidanud kõik palju erinevaid asju õppima formaalse keskkonna ja koolisüsteemita. Õppimine on pigem kohanemine, mille tulemus...