Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.3.7.2. Olevikus innustamine – väärtustamine

Signe Vesso


Juhi suuremaid saavutusi on võita oma meeskonnaliikmete usaldus. Juhi võime innustada oma meeskonnaliikmeid on otseses seoses tema olemusest ja tegevusest tuleneva usaldusväärsusega. Juht võib püüda meeskonnaliikmeid väärtustada, kuid kui tema usalduskrediit on väike, ei anna ta püüdlused tulemusi.


Mis suurendab juhi usaldusväärsust?

  • Meeskonna kaasamine julge unistuse ja eesmärkide loomisesse.

  • Meeskonna arengusse panusta...