Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.3. Muudatuste juhtimisest kriisijuhtimisse

Ruth Alas


Muudatuste juhtimist ja kriisijuhtimist võrreldes on palju sarnasusi, kuid mõningane muutus toimub rõhuasetustes. Kriisi võib vaadata ka kui tõuget olemasolevat olukorda muuta ehk muudatuste juhtimise põhiprotsessi esimest sammu: muudatuste käivitajat.


Kriisist põhjustatud muudatusteks on tungivam vajadus ning tegutseda tuleb kiiremini. Seega on tähtis, kuivõrd organisatsioon selliseks olukorraks valmis on.


Valmisolekuks on vaja eelnevalt teha analüüs. ...