Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.2.3. Metafoorikaart kui personali arengu toetamise meetod ja vahend

Annika Soa, Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse projektijuht ning koolitaja


Personali arengut saab toetada eri tasanditel ja mitme­suguste võtetega. Nii suurel tööpõllul on abiks süsteemsus ja universaalsed tööriistad. Tutvustame lähemalt Eestis järjest enam kandepinda leidvate metafoori­kaartide rakendamise võimalusi.


Metafoorikaardiks peetakse eelkõige pildiga mängukaarti, mille kujundit saab universaalselt tõlgendada ja kohandada erinevate teemadega. Paljud koolit...