Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.3.7. Meeskonnaliikmete innustamine

Signe Vesso

Praegusel ajal vajavad paljud lisajõudu ja -energiat. Keerukas aeg on pinnas uute ideede kasvuks ja ettevalmistus uueks tõusuks. Uued ideed vajavad nii juhi kui ka töötajate energiat. 


Meeskonnaliikmete innustamine (ingl empowerment) lisab neile sisemist jõudu. Sisemine jõud kasvab, kui töötajal on kindlad eesmärgid, ta saab nende täitmise kohta tagasisidet, teda peetakse väärtuslikuks ja julgustatakse võtma suuremat vastutust. Mida enam on muudatus...