Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.2.10. Meeskonnakoolituse vormid

Piret Bristol, OÜ Bristol ja Partnerid koolitaja ja coach

Isiksusel põhinev meeskonnakoolitus – iseenda ja teiste paremaks tundmaõppimiseks koostatakse küsimustiku põhjal isiksuse ja meeskonna rolliprofiil, mille alusel kinnistatakse meeskond ning luuakse tegevusplaan. Selle lähenemise põhiidee: kui liikmed üksteist paremini mõistavad, oskavad nad paremini suhelda ja teha koostööd, mis omakorda muudab meeskonna tugevamaks. Eestis kasutatakse profiilid...