Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.2.6. Meeskonna kaasamine juhtumite lahendamisse

Kaupo Saue

Uskumus “Mina pean sellega ise hakkama saama” toob ettevõtetele kulukaid ja krooniliselt vinduvaid lahendamata küsimusi, mille tulemusena:


  • kannatavad töötajad asjatu stressikoorma all

  • valitseb üksilduse ja jõuetuse tunne

  • omavahelises suhtluses kostub ohvri rollile omast hädaldamist ja negatiivsust 

  • püsib suur lõhe juhtide ja töötajate vahel

  • töölkäimine tundub raske ja rõhuva kohustusena

  • eesmärgid ja soovitud t...