Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.6. Kuidas toetada erivajadustega inimeste õppimist tulemuslikult?

Anneli Habicht, Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht, andragoog ja koolitaja, Tallinna Ülikooli külalislektor

Küsides õppijatelt, kas ja millisel moel on nad kokku puutunud erivajadustega inimestega, saan tihti vastuseks, et nad ei ole nendega kokku puutunud. Ka kolleegidest koolitajad nendivad, et erivajadustega õppijaid justkui koolitustel eriti ei osaleks. Vestluse edenedes selgub siiski, et kokkupuuteid on olnud peaaegu kõigil, ent nei...