Koolitus ja arendus

5.6. Kuidas mõjutab uus täiskasvanute koolituse seadus organisatsioonides täiskasvanute õppimist?

Elen Ruus, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna peaekspert

2015. aasta 1. juulil jõustunud uus täiskasvanute koolituse seadus tõi kaasa olulisi muudatusi eelkõige koolitajate jaoks, kuid ka koolituste tellijad ning õppijad peaksid oma õiguste ja kohustuste paremaks tundmiseks uuendustega kursis olema. Uue täiskasvanute koolituse seadusega kehtima hakanud süsteem võimaldab koolitajatele suuremat paindlikkust, kuid paneb neile...