Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.4.2. Kriisiabi meetodid

Tiia Lõoke


Kriisipsühholoogias on kasutusele võetud töömeetodid, millest tuntuim on kriisinõustamine või kriisiabi osutamine (ingl debriefing), mis tähendab kriisis või õnnetusjuhtumis tähelepanuta jäänud tunnete läbitöötamist. 


Individuaalses vestluses või rühmatöös käsitletakse raske sündmusega seotud fakte, mõtteid, tundeid ja reaktsioone üksikasjalikult (tavaliselt 2–7 päeva pärast traumaatilisi sündmusi). Eesmärk on vältida ootamatust sündmusest tulenevaid...