Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

6.3.6. Koolitusprotsessi kavandamine

Tiina Merkuljeva

Koolituste kavandamisel tuleb arvestada teguritega, millest sõltub koolitusprotsessi tõhusus.


Koolituse tõhusus sõltub: 


  • selgelt püstitatud eesmärgist 

  • koolitusprogrammi sisu kooskõlast koolitusvajaduste ja püstitatud eesmärkidega

  • koolitusel kasutatud meetodite otstarbekusest

  • koolitaja ja koolituse korraldajate pädevusest

  • õppijate valmisolekust ja motiveeritusest

  • õppeprotsessi didaktilistest alust...