Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

12.9. Koolitus- ja arendustegevuste
planeerimine AS-s Enics Eesti

Gaile Vijar, Enics Eesti AS personalispetsialist


Enics Eesti AS on tööstuselektroonika teenust pakkuv ettevõte, mis asub väikeses kenas Lõuna-Eesti linnas Elvas. Ettevõte kuulub rahvusvahelisse kontserni, kus on kokku kaheksa tehast eri riikides, alustades lähinaabrist Soomest ja lõpetades kaugemate paikadega nagu Hiina. 2014. aastaks kasvas Elva tehase töötajate arv 740-ni, kogu grupis töötab ligikaudu 3000 inimest. 


Tootmisettevõttes koolitus- ja arendustegevu...