Koolitus ja arendus

9. Koolitaja professionaalne areng

Larissa Jõgi, Tallinna Ülikooli andragoogika osakond, täiskasvanute koolitaja, kutsekomisjoni esimees

Täiskasvanute õppimine ja õpetamine on laiema perspektiiviga, kui oleme harjunud kogema või teadvustama. Täiskasvanute koolitajate väljakutse on seda arusaama laiendada, täiendada ennast ja mitmekesistada koolituspraktikate valikuid ja võimalusi, mõjutades seeläbi organisatsiooni(s) õppimist ja organisatsiooni arenguid. Nii on täiskasvanute ...