Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.5.4. Koolitaja leidmine ja valik

Karin Kuimet, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor personalijuhtimise lektor/personali- ja teenindusjuhtimise mooduli juht

Koolitaja leidmine ja valik on koolituse õnnestumisel määrava tähtsusega. Organisatsioonides, kus aastaid on tegeletud personali süsteemse arendamise ja koolitamisega, on tavaliselt välja kujunenud koostööpartnerid, kellega organisatsiooni seovad pikemaajalised positiivsed suhted. Kui muutused organisatsioonis nõuavad uue koolitaja leidmist ...