Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

12.4. Kogemus arendava juhtimisstiili rakendamisel Elion Ettevõtted AS-i näitel

Sinne Naruskberg, Elion Ettevõttete personalijuht


Kätlin Kekk, Tallinna ülikooli andragoogikatudeng


Elion on Eesti üks mitmest organisatsioonist, kus on juhtimisstiilina kasutusel arendav juhendamine (ingl coaching). Elioni kogemus selle meetodi rakendamisel on juba mitu aastat pikk ning kindlasti õpetlik juhtidele.


Elion hakkas arendava juhendamise meetodit rakendama 2009. aastal. Organisatsioonis oli kätte jõu...