Koolitus ja arendus

9.1. Juhi, spetsialisti või koolitaja isiksuseomadused

Ettevõtte juhi peamine tegevus on suunata ettevõtte kõik vahendid ühise eesmärgi nimel tulemust andma. Hea juht on hea spetsialist. Hea spetsialist ainult ei tun­ne­ oma ala, vaid kõrgemal tasemel olles suudab oma tead­misi edasi anda ka teistele.

Iga spetsialist ja juht tegeleb koolitusega, kui ta annab edasi oma teadmisi ja seega arendab teisi. Spetsialisti ja juhi üks roll on olla ka koolitaja. Erineva tasemega töötajate puhul on oluline koolitamisoskus, sest seda oodatakse ka esmat...