Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

10.1.1. Info vastuvõtmise stiilid

Uued vaated käsitlevad õppimist palju laiemalt kui lihtsalt uute teadmiste omandamist. Tähtsaimaks muutub see, mida teadmistega peale hakata ja kuidas neid kasutada ning millised hoiakud toetavad paremate tulemuste saavutamist. Seepärast lähtutakse individuaalsete õpistiilide tundmaõppimisel mõlemast osast: milline on õppija meelsus uue info vastuvõtmisel ning kuidas ta seda analüüsib ja töötleb. 


Meelesüsteemid ehk mõttemudelid


Mõttemudelid on kontseptuaalsed struktuurid meie t...