Koolitus ja arendus

6.5. GROW-mudeli rakendamine

Signe Vesso


Arengutreener (ingl coach) peab mõtlema inimese potentsiaalist, mitte tema senistest tulemustest. Parim viis suurendada teadlikkust ja vastutust on esitada küsimusi. 


Joonis. GROW-mudel


GROW-mudeli tuntus seisneb selles, et see on kergesti arusaadav, lihtsalt rakendatav ja põhjalik. Kui olete aru saanud, kuidas see töötab, on seda lihtne kohandada...