Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.5.1. GROW-mudel individuaalses juhendamises

Kaidi Peets

GROW on akronüüm inglisekeelsetest sõnadest goal (eesmärk), reality (reaalsus), options (valikud) ja way forward/wrap up (tegevusplaan). Vaata ptk 6.5.

GROW-mudeli populaarsus peitub lihtsuses ja laias kasutusalas. Sisuliselt võib meelde jätta mudeli neli etappi ja leida endale sobivaim viis nende läbimiseks. 


Nelja põhietapi eesmärgid on:


  • sõnastada eesmärk

  • kirjeldada t...