Koolitus ja arendus

3.2.7. Enesehindamine – abivahend endale ja meeskonnale

Signe Vesso

Organisatsioonides on tähtsustatud teiste, kolleegide, alluvate ja juhtide hindamine, et saada arenguks väärtuslikku tagasisidet. J. Whitmore oma raamatus “Tulemuslikkuse treenimine. Coachingu käsiraamat juhile” toob välja, et kõige tõhusam hindamise vorm on enesehindamine. Kui teised hindavad meie oskusi ja omadusi, peetakse seda väärtuslikuks materjaliks, mille alusel valida oma edasise tegutsemise viisi. Hinnangut ei peeta tav...